Energie

Wat kan zonne-energie voor uw huis en bedrijf betekenen?

Er zijn letterlijk honderden soorten energie, variërend van de chemische energie die afkomstig is van het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie tot de niet-chemische energie die afkomstig is van de beweging van lichamen. Er zijn ook verschillende soorten energie beschikbaar, waaronder kinetische energie en potentiële energie. Dit zijn beide meest basale soorten energieën.

Een type beschikbare niet-chemicaliën is elektrische energie. Wanneer we thuis een gloeilamp aanzetten of een broodroosteroven gebruiken, gebruiken we elektrische energie. Dit type energie wordt niet als "echte" energie beschouwd omdat het niet afkomstig is van een niet-chemisch proces. Het is gewoon elektriciteit.

Een ander type energiebron is zonne-energie. Fotovoltaïsche cellen (die de zonnestralen in elektriciteit omzetten) worden vaak gebruikt om elektriciteit op te wekken. Enkele andere bronnen van zonne-energie zijn windenergie en geothermische energie.

Er zijn verschillende soorten fossiele brandstoffen beschikbaar als energiebron. Fossiele brandstoffen zijn onder meer steenkool, aardolie en aardgas. Petroleum is bijvoorbeeld een soort petroleum.

Olie is een van de meest gebruikte soorten fossiele brandstoffen en wordt al generaties lang gebruikt om onze voertuigen aan te drijven. In het afgelopen decennium is de prijs van aardolie echter aanzienlijk gestegen. Nu wordt er geen aardolie meer gebruikt om benzine te maken.

Kernenergie is het op een na meest gebruikte type fossiele brandstof. Het werd in het verleden gebruikt om wapens te maken. In de wereld van vandaag wordt kernenergie echter vooral gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het is een schone en hernieuwbare energiebron.