De voordelen van het leren van meer dan één taal

Kinderen onderwijzen in andere talen dan hun moedertaal is een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat hun vocabulaires zich verdiepen. Onderzoek toont aan dat wanneer kinderen worden blootgesteld aan andere talen dan de taal waarin ze zijn geboren, hun vocabulaires toenemen. Er wordt ook aangenomen dat kinderen uit tweetalige gezinnen, of kinderen met tweetalige broers en zussen, beter presteren op school en meer onderwijs hebben. Studies tonen ook aan dat deze kinderen sociaal interactiever zijn, sociaal gevoeliger zijn en blijk geven van een grotere academische verantwoordelijkheid.

Tweetalige onderwijsprogramma's zijn beschikbaar voor kinderen die een tweede taal kunnen spreken en voor volwassenen die hun woordenschat willen versterken. Er zijn ook programma's voor kinderen van wie de ouders immigranten waren en die Engels leren. Tweetalig onderwijs helpt ook volwassenen die een loopbaan willen nastreven die een brede talenkennis vereist, zoals vertalers, tolken, leraren en bedrijfseigenaren.

Kinderen die aan meer dan één taal worden blootgesteld, beginnen met het leren van basisvaardigheden in beide. Sommigen beginnen misschien met het spreken van slechts één taal, terwijl anderen in beide een paar woorden zullen leren. Ze zullen ook grammaticaregels oppikken in elk van hun primaire talen. Sommigen van hen zullen een paar weken nodig hebben om de nuances van hun tweede taal op te pikken. Dit lijkt misschien een eindeloos proces, maar kinderen die meer talen leren, zullen gemakkelijker grammaticaregels leren.

Sommige kinderen leren twee of drie talen spreken, meestal vanaf 6 jaar. In deze gevallen kan het kind op de kleuterschool beginnen en dan doorlopen op de basisschool, de middelbare school, de middelbare school en de universiteit. Sommige kinderen kiezen er misschien zelfs voor om op leerjaarniveau te beginnen. Het is mogelijk dat een kind meer dan één taal tegelijk leert. Als dit gebeurt, is de kans groter dat het kind de grammaticaregels niet in alle talen goed kan leren.

Tweetalige studenten hebben vaak moeite met het alfabet. Ze hebben vaak moeite om de klanken van letters in zinnen te gebruiken en zijn niet erg goed in het herkennen van woorden. Als het kind echter de basis Engels beheerst, kan het enkele woorden oppikken die het nog nooit eerder heeft gezien.

Er zijn vier soorten talen. Dit zijn eentaligen (die alleen woorden in één taal horen); meertaligen (die de woorden in twee of meer talen horen); bimodaal (die beide talen hoort); en tweetaligen.