Wat is milieubeheer?

Een alomvattende benadering van milieubeheer is een reeks processen en systemen die praktijken en technieken integreren voor het besturen en bewaken van verschillende activiteiten, processen, materialen, systemen en gebeurtenissen in een organisatie. Een omgevingsbeheerproces is "een verzameling praktijken, processen, gegevens en tools die zijn ontworpen om de natuurlijke omgeving van een organisatie te beheren". De belangrijkste voordelen van milieubeheer zijn:

Milieumanagement

Milieubeheer omvat ook de implementatie van beleid, normen, richtlijnen en vereisten voor de bescherming en verbetering van een omgeving. Het is gericht op het creëren van een gezonde, veilige, schone, hernieuwbare en duurzame omgeving in een organisatie. Een benadering van milieubeheer kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

Milieubeheer omvat vier hoofdgebieden: biologische controles, chemische controles, afvalbeheer en vermindering van verontreinigende stoffen. Dit artikel richt zich op biologische controles en afvalbeheer.

Biologische controle verwijst naar de biologische processen en controles in een organisatie. De processen en controles omvatten afvalbeheer, voedselverwerking, watervoorziening, veeteelt, afvalverwijdering en landaanwinning. Deze processen en controles kunnen ook het gebruik van micro-organismen en biopesticiden omvatten.

Milieurisicobeheer is de wetenschap van het evalueren van milieurisico's en het bepalen van de gevolgen ervan. Milieurisico's worden gedefinieerd als het risico van schade aan het milieu en de menselijke gezondheid of het leven. Het meest voorkomende milieurisico is blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën en verontreinigende stoffen. Er zijn veel manieren waarop gevaarlijke chemicaliën en verontreinigende stoffen in het milieu worden gebracht en de effecten van deze blootstellingen variëren afhankelijk van het type chemicaliën.

Milieurisicobeheer en volksgezondheid is een interdisciplinair gebied. Hierin worden de gezondheidsgevolgen van de verschillende soorten milieugevaren (chemisch, biologisch, radiologisch, enz.) Onderzocht en geanalyseerd met het oog op het identificeren van mogelijke volksgezondheidsinterventies.