Bouw voorbij: Asbestinventaris

Als je als bouwondernemer aan de slag gaat met asbesthoudende materialen, is het van cruciaal belang om te weten wat er in jouw gebouw aanwezig is. Een asbestinventaris geeft een overzicht van de locaties en hoeveelheden van asbesthoudende materialen in een gebouw. In deze tekst bespreken we wat een asbestinventaris precies inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe je een inventaris laat opstellen.

Wat is een asbestinventaris?

Een asbestinventaris is een omvangrijk rapport waarin alle asbesthoudende materialen in een gebouw in kaart worden gebracht. De inventaris wordt opgesteld door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Het rapport is gebaseerd op een diepgaande visuele inspectie van het gebouw en het nemen van stalen van materialen waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten.

De asbestinventaris vermeldt per locatie de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Er wordt ook aangegeven welke soort het beste is, hoeveel materiaal er aanwezig is, de toestand van het materiaal en de risico's die het materiaal met zich meebrengt. Zo biedt de asbestinventaris een compleet overzicht van de aanwezigheid van asbest in een gebouw.

Waarom is een asbestinventaris belangrijk?

Een asbestinventaris is belangrijk voor bouwondernemingen om verschillende redenen. Ten eerste is het belangrijk om te weten of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in een gebouw. Het werken met asbest brengt namelijk veel risico's met zich mee voor de gezondheid, zowel voor de mensen die er werken als voor de omgeving. Het is dus van belang om te weten waar asbest zich bevindt, zodat je voor de nodige bescherming kan zorgen.

Daarnaast is het verplicht om een ​​asbestinventaris te hebben voor gebouwen die voor 2001 worden gebouwd. Bij elke verkoop van een groter gebouw of bij een renovatie of afbraak van het gebouw moeten de asbestinventaris worden voorgelegd.

Een asbestinventaris biedt ook het voordeel dat je als bouwondernemer weet welke materialen je moet vermijden en welke materialen veilig kunnen worden verwijderd. Zo kan je gerichter gaan werken bij renovaties of afbraakwerken en je onnodige risico's vermijden.

Hoe laat je een asbestinventaris opstellen?

Een asbestinventaris is een taak voor een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Het is belangrijk om vooraf goed na te gaan of het bedrijf aan alle vereiste kwaliteitsnormen voldoet. Een gespecialiseerd bedrijf voert eerst een grondige visuele inspectie uit van het gebouw, waarbij alle locaties met asbesthoudende materialen worden.

De volgende stap is het nemen van stalen van materialen waarvan vermoed wordt dat ze asbest bevatten. Deze stalen worden onderzocht in een laboratorium. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een rapport opgesteld.

De prijs voor het opstellen van een asbestinventaris is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het gebouw en de waarschijnlijk van de situatie. Het is daarom aan te raden om verschillende erkende bedrijven te maken en offertes op te vragen.

Conclusie

Een asbestinventaris is een omvangrijk rapport waarin alle asbesthoudende materialen in een gebouw in kaart worden gebracht. Het is belangrijk om te weten welke materialen het beste bevatten, zodat je voor de nodige bescherming kan zorgen. Het opstellen van een asbestinventaris is verplicht voor gebouwen die voor 2001 zijn bouw, en biedt ook voordelen bij renovaties en afbraakwerken. Laat de inventaris altijd opstellen door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering.